Op dit moment ben ik niet beschikbaar voor schrijfklussen, want dit is lastig te combineren met mijn huidige baan als communicatieadviseur bij de PO-Raad. Het onderhoud van deze website staat dan ook op een laag pitje.


Achtergrond

In 2008 overhandigde de Radboud Universiteit Nijmegen mij een bul in de klinische psychologie. Daarmee kwam plots een eind aan Het Grote Vooruitschuiven der Keuzes. Wat nu? Mijn interessegebied was simpelweg te breed voor een definitieve beroepskeuze. Maar er moest toch brood op de plank komen.

Na wat letterlijke en figuurlijke omzwervingen kwam ik terecht bij een regionaal kantoor dat toegangsbewijzen voor het speciaal onderwijs verleende. Geen baan waar je van kinds af aan van droomt, maar voor mij de perfecte springplank om -wat later bleek- mijn ware ambitie in praktijk te kunnen brengen. Schrijven!

In de loop der jaren heb ik me met allerlei onderzoek- en onderwijsprojecten bezig gehouden:

  • De cursussen "Autisme in de klas" herschrijven en moderniseren d.m.v. e-learning
  • Kwalitatief onderzoek bij geschorste leerlingen en hun docenten (onderzoeksrapport "Een tussenoplossing voor dreigende schooluitvallers")
  • Psycho-educatiemethoden testen en helpen verbeteren
  • De oorzaken van de scheefgroei in het speciaal onderwijs onderzoeken (onderzoeksrapport "Wat te doen met MIN 40 miljoen")
  • Inclusief onderwijs in Finland op locatie beschrijven (artikel in Tijdschrift voor Orthopedagogiek 52 (2013) blz. 123-127 "Lessen uit Finland") 

Kijk ook eens op mijn populair-wetenschappelijke blog Onderzoek maakt onderwijs.

De afgelopen jaren heb ik goed geluisterd naar ervaren mensen uit het vak. Ondanks hun waarschuwingen ("Het is geen vetpot, hoor", "De banen liggen niet voor het oprapen") werd ik alleen maar enthousiaster. En sinds de cursussen Schrijven voor het Web en Wetenschapsjournalistiek heb ik de bevestiging van wat ik eigenlijk al wist. Ik wil schrijven, schrijven, schrijven!